Vi er ikke en almindelig rådgiver. Her svarer vi på de typiske spørgsmål som vi modtager.

Jo i princippet, hvis incitamentet og kompetencerne er til stede på projektet. Der findes heldigvis mange forskellige, og dygtige rådgivere i Danmark.

Vores erfaring er, at der i mange år har været et usundt incitament for rådgivningsvirksomheder, til at spare tid ved skrivebordet på bekostning af projektets bygbarhed og materialeforbrug. Hos Value Engineering skiller vi os ud ved netop at fokusere på bygbarhed, og materialebesparelse som vi har specialiseret os i.

Jo, det er dumt, og det kunne vi ikke drømme om. Vi mener ikke det giver mening at optimere på bekostning af bygbarheden!

Generelt er bygbarhed og materialebesparelse, ligeværdige mål i vores analyser. Vi tager udgangspunkt i det eksisterende antal typer i projektet, og ofte forslår vi faktisk en forsimpling af projektet, samtidig med at der kan spares på materialerne.

Vi tør godt sige, at vores hjælp er en god forretning for vores kunder. Som koncept er ’value engineering’, ikke så sjældent udenfor Danmarks grænser.

Som de uafhængige friske øjne på et projekt, har vi lettere ved at se helheden, og udpege de lavthængende frugter for optimering. Vores analyser er hurtige og dermed billige ift. besparelsespotentialet. Vi tilpasser os altid projektets stade, tidsplan og organisation.

Vi er inspireret af princippet for ’second opinion’ i medicin, hvor det er normalt at læger får kvalificeret sparring udefra, når der skal træffes vigtige beslutninger om behandling. Design af bærende konstruktioner er fyldt med vigtige beslutninger, og her tilbyder Value Engineering en ’second opinion’ i beslutningsprocessen, så projektet får den rette behandling.

For det første gransker vi projekter, og ikke virksomheder eller personer! For det andet har vi selv erfaring som projekterende rådgivende ingeniører, så vi ved godt, hvordan der er. Vi går efter bolden og ikke manden.

Fra naturens side, kan det være ubehageligt at føle sig kigget over skulderen. Det er vi meget opmærksomme på. Vores erfaring er, at et fysisk møde og en personlig kommunikation, gør det nemmere at have en åben faglig samtale om projektet.

Vi er kun interesserede i et godt samarbejde med andre rådgivere. Det gode samarbejde, er som oftest en forudsætning for at vi lykkes med reel værdiskabelse.

Value Engineering ApS har en rådgiverforsikring, og er i stand til at tage projekteringsansvar. Vores ansvar defineres klart i vores aftaler.

Vores typiske model for ’value engineering’ er ’hurtigt ind og hurtigt ud’: vi analyserer potentialet og stiller konkrete forslag til optimering af projektet, som den ansvarlige rådgiver så frit kan indarbejde i deres projekt. Fordelen ved denne model er, at det er hurtigt, og at der ikke ændres på projektets organisation og grænseflader. Vi går i dialog og dokumenterer vores forslag efter behov, sådan at rådgiver med ro i sindet kan indarbejde dem, og beholde ansvaret og ejerskabet for konstruktionsprojektet.

Ved særligt udfordrende konstruktioner, kan vi som afsnitsprojekterende, tage hånd om design og hele dokumentationen af udvalgt konstruktionsafsnit.

Vores DNA er ’value engineering’, men derudover håndterer vi mange kontrolopgaver som certificeret statiker, og projektering som udlejede konsulenter. Vi agerer sjældent bygværksprojekterende, men kan være afsnitsprojekterende.

Vi er altid åbne for dialog om særlige opgaver.