Katrinetorvet

Nybyg, erhverv og bolig

Vores kunde: 
Nordstern - Totalentreprenør

År:
2023

Opgave: 
Granskning af overordnede forudsætninger og bygværk i den tidlige projekteringsfase.

Resultat:
Value Engineering foreslog slankning af betonkerner i højhuset, hvilket medførede en reduktion af beton på ca. 30%. En del af bygværkets karrébygninger, kunne derudover nedklassificeres fra CC3 til CC2, hvilket reducerede lasten med 10%, kontrolomfang og robusthedskrav, hvilket bl.a. sparede ca. 1000 meter korrugerede rør.

.

Porshøj, Herning

Renovering, bolig

Vores kunde: 
NCC Danmark - Totalentreprenør

År:
2023

Opgave:
Granskning af hovedprojekt med fokus på behovet for nye stålbjælker i eksisterende teglvægge.

Resultat: 
Value Engineering dokumenterede hvordan flertallet af de projekterende brandmalede stålbjælker henover døråbningerne kunne erstattes af almindelige tegloverliggere. Tegloverliggere er både billigere, enklere og mere bygbart for kunden.

.

Taulov Dry Port, Fredericia

Nybyg, erhverv

Vores kunde: 
CASA (nuværende Nordstern) - Totalentreprenør

År:
2022

Opgave:
Optimering af fundamenter

Resultat: 
Value Engineering granskede beregninger og tegninger af to typer af punktfundamenter som udgjorde 72 punktfundamenter i alt. Vi fandt optimeringer på både geometri og armering, som betød at armeringen kunne reduceres med ca. 80%, og betonen kunne reduceres med 33%. Dette var en kombination af den rette beregningsmetode og armeringsudformning.
I forhold til det oprindelige projekt spares over 350 m3 beton, og over 100 ton armering udelukkende på optimering af punktfundamenter. Denne besparelse kan omregnes til ca. 200 ton CO2-ækvivalenter (A1-A3).

.

Sdr. Ringvej 33A, Brøndby

Nybyg, bolig

Vores kunde: 
CASA (nuværende Nordstern) - Totalentreprenør

År:
2022

Opgave:
Granskning med fokus på designoptimering af hovedstatik

Resultat: 
Value Engineering optimerede rådgivers hovedstatik, ved at optimere på forudsætninger, og beregningsmetoder for stabilitetsberegningerne. Dette betød en reduktion af reaktioner på fundamenter på ca. 20%. Derudover kunne nogle af bygningerne nedklassificeres fra CC3 til CC2, hvilket medfører endnu en reduktion af last og derved materialer. Value Engineering påviste herefter, at der i fundamenterne kunne reduceres ca. 50% af den planlagte armering, og 20% af betonmængderne. Store dele af omtalte optimeringer. blev realiseret ved at rådgiveren rettede projektet til.

.

Høje-Taastrup Rådhus

Nybyg, erhverv

Vores kunde: 
CASA (nuværende Nordstern) - Totalentreprenør

År:
2021

Opgave:
Granskning med fokus på designoptimering af hovedstatik

Resultat: 
Value Engineering dokumenterede, hvordan otte store HE-M vindkryds kunne reduceres til 2, ved at udnytte de allerede projekterede betonkerner bedre. Alene for vindkrydsene er besparelsen 83 ton stål, som også skulle have været brandmalet. Kernefundamenterne blev ligeledes optimeret, ved at vise at 50% af armeringen kunne undværes. Derudover blev dæklayoutet forenklet, og gjort mere bygbart.
I alt blev der sparet over 100 ton stål. Denne besparelse kan omregnes til ca. 135 ton CO2-ækvivalenter (A1-A3).

.